Stichting Ons Huis - Met dank aan
mevrouw Bevers oma van Linda, voor haar financiële bijdrage

familie Kooijmans voor hun financiële bijdrage

de heer en mevrouw Keizer, opa en oma van Mellanie, voor hun financiële bijdrage

mevrouw MJB Bos, buurvrouw in de Thomas a Kempislaan, voor haar financiële bijdrage

Kasper van der Wiele en Joke Hooimans, oom en tante van Sabine, voor hun financiële bijdrage

Guy en Thera De Muynck uit Hilversum, oom en tante van Linda, voor hun financiële bijdrage

Mevrouw Ouweneel voor de Wii in de fitnessruimte

Els en Hans Jonk voor het beeld van versteend hout en de gastvrije ontvangst

Carnavalvereniging De Knipvliegers voor hun financiële bijdrage

Planterij de Pimpernel voor het beplantingsplan en de levering van bomen, struiken en planten Ga eens kijken als u iets nodig heeft voor uw tuin.
www.planterijdepimpernel.nl

Wijnen perkplanten & zorgtuinderij voor de perkplanten voor de bloembakken
www.wijnenperkplanten.nl

Bouwbedrijf Baken voor de aanpassingen tijdens de bouw en hun bijdrage in de meerkosten
www.bouwbedrijfbaken.nl

Fonds Nuts Ohra voor hun subsidie aan ons woonproject
www.stichtingnutsohra.nl

Stichting Ducdalf voor de sponsoring van de tuin dankzij Claassen Advocaten
www.claassenadvocaten.nl

Stichting Anton Jurgens Fonds voor sponsoring van de inrichting

Philips Consumer Electronics Benelux voor de schenking van beeld- en geluidsapparatuur
www.consumer.philips.com

VSB-fonds voor sponsoring van de inrichting van een van de huiskamers
www.vsbfonds.nl

Stichting Het R.C. Maagdenhuis voor de financiële bijdrage vanwege het vernieuwend karakter van ons wooninitiatief
www.maagdenhuis.nl

Stichting Madurodam Steunfonds voor de sponsoring van duurzame gebruiksgoederen
www.madurodam.nl

Het Oranje Fonds voor de subsidie
www.oranjefonds.nl

Fundatie van den Santheuvel, Sobbe voor de gift uit het fonds Wiggers van Kerchem
www.fundatiesobbe.nl

Fonds verstandelijk gehandicapten voor de financiële bijdrage
www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl

De Meierijse Vereniging voor de driejarige donatie
home.planet.nl/~leand022

Medewerkers van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Eindhoven voor het ingezamelde bedrag van de marathonloop
www.eindhoven.nl

Lions Kempenland voor de opbrengst van een door de Lions georganiseerde veiling, bestemd voor de keukeninrichting
www.lionskempenland.nl

Provincie Noord Brabant voor de toegekende subsidie en ondersteuning in de aanloopfase
www.brabant.nl

NSGK, nederlandse stichting voor het gehandicapte kind, voor de toegekende subsidie
www.nsgk.nl

Lennart Kocken programmeerde onze website
www.manageplus.nl