Stichting Ons Huis - Vrienden van Ons Huis
Ons huis is een bijzonder initiatief

Vanzelfsprekend zorgt iedere bewoner zelf voor de inrichting van het eigen appartement zoals elk kind dat een keer het ouderlijk huis uitgaat. Bij een woonvorm met 24 uur zorg en begeleiding komen er echter veel extra kosten bij.

Deze kosten kunnen niet betaald worden uit een PGB en ook niet van een Wajong uitkering.
Het dekkend krijgen van deze gezamenlijke eenmalige kosten vergt enige creativiteit.
Veel ouders en familieleden die een wooninitiatief realiseren, hebben met succes gebruik gemaakt van sponsorgeld en eenmalige subsidies en bijdrage van bedrijven en organisaties en vrijwilligers.
Financieel, met goederen of diensten en met advies.

Uw steun is daarom bijzonder welkom.

Dankzij sponsoring beschikt Ons Huis over fitnessapparatuur.