Stichting Ons Huis - Notaris & giften

Stichting Ons Huis is door de fiscus aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is hiermee een goed doel.

Periodiek schenken aan Stichting Ons Huis is dan interessant, omdat u dan uw schenking van de inkomstenbelasting (deels) kunt aftrekken.

Als u overweegt een goed doel enkele jaren achtereen te steunen, is een periodieke schenking (ook wel lijfrente schenking) fiscaal aantrekkelijker dan een eenmalige schenking. Periodieke schenkingen zijn namelijk volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Er is geen drempel of maximum aan verbonden.

U moet wel aan enkele voorwaarden voldoen:
- de schenking moet worden vastgelegd in een notariële akte.
- u moet minstens vijf jaar achtereen jaarlijks een vast bedrag schenken.

De kosten voor de notariële akte kunt u optellen bij de schenking en eveneens van de inkomstenbelasting aftrekken.


Notaris Broekmans staat onze stichting bij met advies en ondersteuning.