Stichting Ons Huis - Zorg
Mensbeeld
Wij vinden het belangrijk:
- dat onze kinderen een gevoel van eigenwaarde ontwikkelen
- dat zij geaccepteerd en gerespecteerd worden, zoals zij zijn (met hun kwaliteiten en beperkingen)
- dat zij zoveel mogelijk volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving
- dat zij zich zoveel mogelijk zelf richting kunnen geven aan hun leven
- dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien
- dat zij rekening leren houden met regels en beperkingen.

Zorgvisie
Zorg op maat, d.w.z. specifiek gericht op ieders behoefte, met persoonlijke aandacht, een stimulerende en betrokken begeleiding, eigen leefruimte, een woongroep waarin zij zich thuis voelen in een vertrouwde, veilige omgeving.

Dat betekent:

voor de organisatie:
een groep ouders (wettelijke vertegenwoordigers) die samen op basis van onderlinge solidariteit en vertrouwen een woonvoorziening met begeleiding in stand houden en zorgen voor de benodigde middelen;
een bestuurlijke structuur die waarborgen biedt voor continuïteit en kwaliteit;
een sociaal netwerk dat zich bij de bewoners betrokken voelt.

voor de bewoners:
een groep die bij elkaar past v.w.b. ontwikkelingsniveau, gedrag, acceptatievermogen;
een groep die inspraak heeft over de huiselijke gang van zaken;
een groep met een evenwichtige samenstelling van jongens en meisjes.

voor de begeleiding:
vaste deskundige en ervaren begeleiders met een grote betrokkenheid en toewijding, waarbij de eigen levensovertuiging ondergeschikt is aan het doel van de Stichting;
kennis op het gebied van de beperkingen van de bewoners;
kennis van en aandacht voor iedere persoonlijkheid;
alert reageren op signalen die te maken hebben met ieders gezondheid en welzijn;
kunnen stimuleren, enthousiasmeren en contacten kunnen leggen;
(ortho-)pedagogische kwaliteiten;
het bieden van een duidelijke structuur;
een gezellige sfeer kunnen creëren.

Zorgaanbieder Prisma verleent de zorg in Ons Huis 

Kijk voor informatie op www.prismanet.nl