Stichting Ons Huis - Beleidsplan
In het beleidsplan heeft Stichting Ons Huis de doelstellingen voor de komende jaren uitgewerkt.
zie bijlage
Het beleidsplan voor 2021 tot en met 2025 is nu onderwerp van bespreking. De aandacht heeft zich het afgelopen
jaar met name gericht op het actualiseren van de Zorg- en dienstverleningsovereenkomst tussen
Stichting Prisma-Fittin en Stichting Ons Huis.