Stichting Ons Huis - Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Stichting Ons Huis is een stichting met een dagelijks bestuur.
Dit bestuur bestaat uit een voorzitter Fons Spijkers, een secretaris Annemiek Peeters 
en een penningmeester Henk Wieringa. De bestuurders krijgen geen beloning voor de verrichte werkzaamheden.
De stichting is aangemerkt als een ANBI stichting onder dossiernummer 23306.
In de bijlage is het financieel verslag over 2023 opgenomen.
zie bijlage