Stichting Ons Huis - Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Vanaf 1 januari 2014 moet een stichting met een ANBI status de volgende gegevens op de website publiceren:

1. De naam van de stichting Stichting Ons Huis
2. Het fiscaal nummer: 8160.65.561
3. Postadres van de stichting: Schadewijkstraat 54, 5521 HG Eersel
4. Doelstelling van de stichting: Het bieden van huisvesting en zorg op maat voor mensen met een verstandelijke beperking, alsmede het bevorderen van het welzijn van de bewoners en voorts al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst. Elke bedrijfsuitoefening die commercieel risico voor de stichting zou kunnen meebrengen, is uitgesloten
5. De functies van de bestuurders: Het dagelijks bestuur bestaat uit eenvoorzitter, een secretaris en een penningmeester
6. De namen van de bestuurders: Hans Schalkwijk, Helga Sanderse en Henk Wieringa
7. Het beloningsbeleid: De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.
8. Het beleidsplan:  zie bijlage
9. Actueel verslag en financiële verantwoording zie bijlage