Stichting Ons Huis - Bestuursvorm
Alle ouders of wettelijk vertegenwoordigers samen vormen het Algemeen Bestuur van de Stichting
Het algemeen bestuur vergadert ongeveer een keer per twee maanden en bespreekt zaken die voor
Ons Huis en alle bewoners van belang zijn.
Het Algemeen Bestuur kiest uit zijn midden een Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit
een voorzitter, penningmeester en secretaris.
Het Dagelijks Bestuur bereidt de vergaderingen voor van het Algemeen Bestuur
en treedt namens de Stichting naar buiten.
Daarnaast kent Stichting Ons Huis een Raad van Advies, dat bestaat uit drie externe leden.