Stichting Ons Huis - Ouderparticipatie

 

Stichting Ons Huis is een ouderinitiatief.
Dat wil zeggen dat de ouders zelf de regie houden over het functioneren van Ons Huis.
Daarom is het belangrijk dat ouders de zorgvisie onderschrijven.
Deze zorgvisie is gericht op optimaal welzijn en ontplooiing.
De ouders en familie zijn ook actief betrokken bij het functioneren van Ons Huis.