Stichting Ons Huis - Ons eigen huis

In bijna ieder leven komt een moment waarop kinderen het ouderlijk huis verlaten. Dat geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking.
Ze kiezen net als ieder ander het liefst zelf wanneer ze uit huis gaan.

Ze willen zelf kiezen met wie ze gaan 'samen wonen' en hoe hun huis eruit ziet. Ouders en familieleden helpen vaak bij die keuzes. Het is niet gemakkelijk om precies te krijgen wat ze willen.
Daarom gaan ouders of familieleden zelf een woning, zorg en ondersteuning regelen voor hun zoon of dochter met een verstandelijke beperking. Zo kunnen ze veel beter bepalen waar en hoe iemand komt te wonen en welke zorg en ondersteuning er komt.

    

Uit ervaringen blijkt dat het opzetten van een wooninitiatief niet vanzelf gaat. Doorzettingsvermogen en creativiteit zijn nodig en samenwerking tussen ouders of familieleden en andere partijen

Maar uiteindelijk telt het resultaat: een woonvorm waar ze gelukkig zijn.