Stichting Ons Huis - De bewoners
De bewoners van Ons Huis bepalen zoveel mogelijk hun eigen leven. Ze doen verschillend werk en hebben hun eigen vrije tijdsbesteding.
Maar omdat ze allemaal in één huis wonen, doen ze ook veel dingen samen.
De bewoners bespreken samen met de begeleiding allerlei zaken zoals:

- wat heb je allemaal nodig
- hoe gaan we met elkaar om
- hoe verdelen we de taken
- groepsactiviteiten
- inkopen doen.